Đã bao giờ bạn nhìn thấy có những người suốt ngày chỉ đi đánh golf, đạp xe, mua sắm và tự hỏi: "Công việc của những người này là gì? Và liệu họ có làm việc giống như những người khác hay không?"