Theo thông tin từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của tập đoàn Bảo Việt vừa tổ chức ngày hôm nay, 26/4, dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong năm nay của tập đoàn sẽ đạt khoảng 1.721 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2011.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Bảo Việt)

Bảo Việt cũng đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt trên 17.500 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước; trong đó riêng công ty mẹ sẽ đạt doanh thu khoảng 1.330 tỷ đồng và có lợi nhuận sau thuế là 915 tỷ đồng.

Cũng theo tập đoàn Bảo Việt, trong năm 2011 vừa qua, tổng doanh thu hợp nhất của đơn vị này đạt hơn 14.870 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.520 tỷ đồng.

Theo tính toán, tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông trong năm 2011 là 12%, tương đương tổng số tiền là 816,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho rằng, với những thành công đạt được trong năm 2011 nói riêng và sau 5 năm cổ phần hóa nói chung, tập đoàn đã khẳng định định hướng chiến lược cùng những giải pháp trọng tâm mà Hội đồng Quản trị đề ra là hoàn toàn đúng đắn.

“Tôi tin tưởng rằng, Bảo Việt sẽ phát triển nhanh hơn, năng động hơn và tự tin hơn để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh và giữ vững cam kết của mình đối với khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng,” ông Bình nói.

Để đạt được mục tiêu ấy, Bảo Việt cũng dự kiến, năm 2012, tập đoàn sẽ nỗ lực hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế và tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin.

Ngoài ra, đề án tái cấu trúc tập đoàn cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý rủi ro sẽ là những giải pháp trọng tâm tập đoàn hướng tới trong năm nay./.