(VH)- Bắt đầu từ ngày 25.8-10.9 (tính theo dấu bưu điện), các trường ĐH trong cả nước nhận hồ sơ xét tuyển NV2.

Những thí sinh không trúng tuyển NV1 kỳ thi ĐH, CĐ 2009 có tổng điểm thi 3 môn ít nhất bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT và không có môn nào 0 điểm đều có thể được xét tuyển. Với mỗi khối thi, thí sinh chỉ được xét tuyển duy nhất một NV2. Tuy nhiên, tại một số trường ĐH, điểm chuẩn NV2 cao hơn điểm NV1 từ 2-3 điểm. Hiện tại đã có gần 100 trường ĐH thông báo chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2. Dự kiến ngày 15.9 các trường sẽ công bố kết quả xét tuyển NV2. Vũ Phượng Những thí sinh không trúng tuyển NV1 kỳ thi ĐH, CĐ 2009 có tổng điểm thi 3 môn ít nhất bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT và không có môn nào 0 điểm đều có thể được xét tuyển. Với mỗi khối thi, thí sinh chỉ được xét tuyển duy nhất một NV2. Tuy nhiên, tại một số trường ĐH, điểm chuẩn NV2 cao hơn điểm NV1 từ 2-3 điểm. Hiện tại đã có gần 100 trường ĐH thông báo chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2. Dự kiến ngày 15.9 các trường sẽ công bố kết quả xét tuyển NV2.