Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 ước đạt 15,6 tỉ USD, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 12,4% so cùng kỳ.

11 thang, xuat sieu giam con 2,84 ti USD - Anh 1

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 11,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 12,9%.

Sự cố Galaxy Note 7 không ảnh hưởng nhiều đến kim ngạch xuất khẩu của VN cũng như với nhóm hàng điện thoại và linh kiện. Trong khi đó, kim ngạch hàng nhập khẩu tháng 11 ước đạt 16 tỉ USD, tăng 1% so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 156,6 tỉ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10 nhập siêu 445 triệu USD, tháng 11 ước nhập siêu 400 triệu USD.

Kết quả này đưa xuất siêu còn 2,84 tỉ USD trong 11 tháng, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,4 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 21,24 tỉ USD.

H.Sương