Năm 2011, ước tính giá trị xuất khẩu thủy sản cả nước đạt hơn 6 tỷ USD. Trong đó, mặt hàng tôm dẫn đầu với tổng giá trị thu về khoảng 2,2 tỉ USD; kế đến là cá tra với 1,7 tỉ USD; hải sản là 2,1 tỉ USD, cá ngừ đóng góp 500 triệu USD. Cùng Thủy sản Việt Nam điểm lại Top 10 những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tính đến hết tháng 12/2011.