(NDH) Cùng Người Đồng Hành điểm lại 10 cổ phiếu có mức tác động tăng/giảm lớn nhất trong phiên 11/11/2013 tới VN-Index và HNX-Index.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11/2013, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 501,08 điểm, tăng 2,47 điểm (0,50%).

Trong phiên, 10 cổ phiếu có mức tác động tăng điểm lớn nhất tới VN-Index là 1,3513 điểm. Trong đó, VCB có tác động tăng điểm mạnh nhất khi kéo VN-Index lên 0,2933 điểm. Tiếp sau đó là PVD và PPC tăng lần lượt 0,2359 điểm và 0,1445 điểm.

Chốt phiên 11/11/2013, VCB tăng 100 đồng lên 30.000 đồng/CP. PVD tăng 1.500 đồng lên 65.500 đồng/CP. PPC tăng 700 đồng lên 22.200 đồng/CP.

Chiều ngược lại, 10 cổ phiếu có mức tác động giảm điểm lớn nhất tới VN-Index xuống 0,1988 điểm, trong đó, KDC có tác động mạnh nhất khiến VN-Index giảm 0,0738 điểm. Tiếp sau đó là SBT và PDR giảm lần lượt 0,0188 điểm và 0,0165 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 64,06 điểm, tăng 0,76 điểm (1,21%).

Trong phiên này, 10 cổ phiếu có mức tác động tích cực nhất đã hỗ trợ cho HNX-Index 0,5571 điểm. Trong đó, PVS có mức tác động mạnh nhất khi kéo HNX-Index tăng 0,2306 điểm. Tiếp sau đó là VCG và PVX tăng lần lượt 0,1425 điểm và 0,0561 điểm.

Bên chiều ngược lại, 10 cổ phiếu tác động giảm điểm mạnh tới HNX-Index xuống 0,0757 điểm. Trong đó, PVI có tác động mạnh nhất khiến HNX-Index giảm 0,0151 điểm. Kế tiếp là mã VNR và VDL giảm lần lượt 0,013 điểm và 0,0101 điểm.

Bình Minh - Người Đồng Hành