Sức mạnh của điện thoại cục gạch; Nấu mỹ phong cách sinh viên; Người nhện phiên bản Việt,... là những hình ảnh hài hước hot nhất Facebook ngày qua.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 1

Xốp thời trang.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 2

Nấu mỳ phong cách sinh viên.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 3

Sức mạnh của điện thoại cục gạch.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 4

Người nhện phiên bản Việt.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 5

Thành quả của việc kiên trì tập luyện.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 6

Chạy nhanh lên, vợ anh về tới rồi!

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 7

Cốc cho FA.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 8

Khi anh hùng xa lộ bị sa lưới.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 9

Cùng là chuột nhưng hai số phận.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 10

Ti vi rõ nhất xóm.