Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (bảng giá). Bộ sẽ ban hành bảng giá áp dụng trên toàn quốc từ 1/1/2017.

1/1/2017, ban hanh le phi truoc ba - Anh 1

Mục tiêu nhằm điện tử hóa việc khai và nộp lệ phí trước bạ; kết cấu lại bảng giá theo trật tự, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, người dân có thể tự tra cứu thông tin trên các trang web, tích hợp dữ liệu từ các bộ, ngành có liên quan và nguồn cơ sở dữ liệu trong nội bộ của Bộ Tài chính.

Tuấn Nguyễn