Để bảo vệ sản phẩm thơm ngọt từ cây nhà lá vườn, các khổ chủ đã nghĩ ra nhiều tuyệt chiêu để đối phó với vấn nạn 'xoài tặc', 'mít tặc'.

1.001 cach chong trom trai cay 'doc nhat vo nhi' tai Viet Nam - Anh 1

Dùng khóa khóa lại.

1.001 cach chong trom trai cay 'doc nhat vo nhi' tai Viet Nam - Anh 2

Dùng hẳn lồng sắt để đảm bảo hơn.

1.001 cach chong trom trai cay 'doc nhat vo nhi' tai Viet Nam - Anh 3

Nhẹ nhàng cảnh báo 'Mới tiêm thuốc sâu'.

1.001 cach chong trom trai cay 'doc nhat vo nhi' tai Viet Nam - Anh 4

Đến sâu còn không ăn được.

1.001 cach chong trom trai cay 'doc nhat vo nhi' tai Viet Nam - Anh 5

Mít cậu chủ trồng, hái cậu chủ đánh

1.001 cach chong trom trai cay 'doc nhat vo nhi' tai Viet Nam - Anh 6

Đánh số để điểm danh mỗi ngày.

1.001 cach chong trom trai cay 'doc nhat vo nhi' tai Viet Nam - Anh 7

Đã chú thích nhưng vô ích.

1.001 cach chong trom trai cay 'doc nhat vo nhi' tai Viet Nam - Anh 8

Trộm nhân văn ăn xong vẫn chừa hạt.

1.001 cach chong trom trai cay 'doc nhat vo nhi' tai Viet Nam - Anh 9

Canh chủ vắng nhà xử lý luôn tại chỗ.

1.001 cach chong trom trai cay 'doc nhat vo nhi' tai Viet Nam - Anh 10

Trộm mít dùng cách này thì có khóa cũng bằng không.