Báo Herald của Nhà nước Zimbabwe ngày 23-4 đưa ra lời kêu gọi thành lập chính phủ chuyển tiếp do Tổng thống Robert Mugabe đứng đầu