(Toquoc) - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad dự định hình thành một “liên minh vì hòa bình” để đáp lại những chỉ trích mà Tổng thống Mỹ George Bush nhằm vào họ.