TTO - YouTube, dịch vụ chia sẻ video hàng đầu hiện nay vừa chính thức công bố tăng dung lượng giới hạn lên 1GB cho video upload và một phần mềm hỗ trợ upload nhiều video cùng một lúc.