Đối với nhiều người, chat vẫn bị coi là vô bổ, lãng phí thì giờ. Thế nên, tạo được hình ảnh chuyên nghiệp khi chat không đơn giản chút nào.