(NLĐ) - Tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng ngày 25-6 cho biết Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Đà Nẵng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về quản lý Nhà nước đối với những sai phạm xảy ra trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt (Silver Shores Hoàng Đạt).

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Silver Shores Hoàng Đạt tạm dừng hoạt động kinh doanh khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài đến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch-Đầu tư. Các bộ Tài chính, Công an, LĐ-TB-XH, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngoại giao phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tiếp tục xem xét, xử lý những vấn đề cần được chấn chỉnh đối với hoạt động kinh doanh của Silver Shores Hoàng Đạt, bảo đảm hoạt động của công ty này tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.