Bạn đọc Nguyễn Văn Hữu ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, pháp luật quy định như thế nào những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án?

Trả lời: Theo Điều 28, Bộ luật Tố tụng dân sự, những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án được quy định như sau: Một là, yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật. Hai là, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn. Ba là, yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Bốn là, yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn. Năm là, yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi. Sáu là, yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Bảy là, các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

QĐND