Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện lộ trình sản xuất và kinh doanh xăng E5.

Yeu cau thuc hien muc tieu su dung xang E5 - Anh 1

Thực hiện mục tiêu sử dụng xăng E5

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp tiếp tục kiên trì thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra.

Cụ thể, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện việc ban hành lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện lộ trình. Trong đó làm rõ sự phù hợp của lộ trình với thực tiễn triển khai trong thời gian vừa qua, tính khả thi của lộ trình này sau 4 năm thực hiện; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2016.

Minh Hạnh