(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa có ý kiến chỉ đạo sau khi Báo An ninh Thủ đô ngày 5-6-2010 có bài viết: Đua nhau “xẻ thịt” đầm Bình Đường.

Bài viết phản ánh việc chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật tại khu vực đầm Bình Đường, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên chưa được xử lý kịp thời, để tình trạng vi phạm pháp luật đất đai diễn biến phức tạp. Lãnh đạo UBND thành phố trong công văn 4591/UBND- TNMT ngày 22-6 đã giao UBND huyện Phú Xuyên khẩn trương kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo UBND Thành phố và thông báo kết quả đến Báo An ninh Thủ đô.