Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp được Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổng hợp, chuyển các cơ quan xử lý theo thẩm quyền, trả lời cho doanh nghiệp, đồng thời gửi VPCP để công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ.

Yeu cau cac Bo, nganh, dia phuong kip thoi giai quyet kien nghi cua doanh nghiep - Anh 1

Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1/10/2016 tại địa chỉ doanhnghiep.chinhphu.vn.

Công văn củaVPCP gửi tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ký ngày 15/11/2016.

VPCP cho biết, để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, theo tinh thần Nghị quyết 35 ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp được VPCP tổng hợp, chuyển tới các cơ quan xử lý theo thẩm quyền, trả lời cho doanh nghiệp, đồng thời gửi VPCP để công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ.

“Việc trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, người dân là nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương”, công văn nêu rõ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao VPCP xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong trường hợp các kiến nghị này liên quan đến thẩm quyền và nhiệm vụ của nhiều cơ quan. Đồng thời, VPCP còn có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan liên quan trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đúng thời hạn; tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ này cùng các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, gắn với việc thực hiện trách nhiệm quản lý, điều hành, xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kể từ ngày 1/10/2016, hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đã được đưa vào vận hành tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo.

Chính thức tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp từ ngày 5/10/2016, đây là kênh để Chính phủ lắng nghe phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, cơ chế chính sách giao dịch, thủ tục xây dựng, giao đất, thuê đất… với cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Với giao diện được thiết kế thân thiện, các chuyên mục được sắp xếp rõ ràng, phân chia theo từng lãnh vực, trên website doanhnghiep.chinhphu.vn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể dễ dàng gửi phản ánh, kiến nghị, đồng thời theo dõi được tiến trình xử lý phản ánh, kiến nghị của mình cũng như có thể tham khảo các tình huống, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư khác thông qua máy tính hoặc thiết bị cầm tay kết nối Internet.

Tiếp đó, ngày 11/10/2016, VPCP đã ra quyết định thành lập Tổ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ. Gồm có 17 thành viên, với Tổ trưởng là ông Nguyễn Trọng Dũng - Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ (Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp); Tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm chuyển các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đến các Vụ chức năng hoặc chuyển đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan xem xét, xử lý, trả lời doanh nghiệp; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức liên quan.

Cùng với đó, Tổ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp cũng chịu trách nhiệm công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ; tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả xử lý phản ảnh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT của Chính phủ.

Vân Anh