(VnMedia) - Yahoo vừa sửa lỗi cho Yahoo Mail! từng cho phép tin tặc truy cập trái phép vào tài khoản e-mail cá nhân người dùng.