Gã khổng lồ web vừa phải khẩn cấp vá lại một lỗ hổng bên trong dịch vụ Yahoo Mail, vốn cho phép hacker truy cập vào tài khoản người dùng một cách trái phép.