Những ý tưởng sáng tạo mà các bạn xem sau đây không những hài hước mà còn thực sự là siêu khó đỡ...

Ghế ngồi sáng tạo của dân công nghệ.

Khái niệm mới về giày cao gót.

Cần gạt số thế này thì nhạy phải biết.

Cửa xe ô tô bá đạo.

Đây chính xác là cái khó ló cái khôn.

Lấp chỗ trống để tận dụng tài chính - ý tưởng siêu tiết kiệm.

Cao và cao hơn nữa.

Cần gạt nước có tác dụng lau cửa kính.

Quạt máy tính đích thực.

Tiết kiệm là quốc sách.

Mặt nạ chống độc.