Ý tưởng HTC 11 với màn hình cong, khung cảm biến lực mới.