Tỉ phú Ý Silvio Berlusconi, 71 tuổi ngày 15.4 đã công bố chiến thắng của đảng Nhân dân Tự do