TTO - Trong bản báo cáo thường niên 2008, Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International - AI) năm nay đã liệt kê Ý là nước đang theo đuổi chính sách kỳ thị và bài ngoại.