Nghị quyết số 100/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020 (ban hành ngày 18/11/2016) đã đề cập 6 nhiệm vụ mà Chính phủ tập trung chỉ đạo, điều hành, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thể hiện quyết tâm tạo bước chuyển căn bản trong thái độ phục vụ nhân dân, làm trong sạch bộ máy, Chính phủ yêu cầu mọi cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân về nhiệm vụ được giao.

Đây không phải là lần đầu, vấn đề năng lực, phẩm chất của cán bộ, công chức, viên chức được nêu trong một văn bản pháp quy của Chính phủ. Trước đó, Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng đã đề cập vấn đề này.

Phải thấy rằng, nhiều năm trở lại đây, trong giải quyết các công việc liên quan đến quyền lợi của người dân, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa làm hết trách nhiệm của mình. Đáng chú ý, những cán bộ, công chức, viên chức thờ ơ với công việc của dân, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân…, đã không được xử lý kiên quyết, kịp thời.

Không những thế, một bộ phận cán bộ thực thi công vụ đã lợi dụng kẽ hở của chính sách để sách nhiễu, trục lợi, gây khó dễ cho người dân, doanh nghiệp.

Đáng lẽ, hơn ai hết, chính các cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của dân phải hiểu rõ thủ tục nào đang vướng, vì sao vướng, để cùng với người dân tháo gỡ, thì họ lại bám vào những lý do vừa nêu để gây khó dễ, thậm chí vòi vĩnh dân.

Vẫn còn không ít cán bộ, công chức chưa ý thức được trách nhiệm, hướng dẫn không rõ ràng, nhiêu khê, khiến người dân phải vất vả đi lại nhiều lần, tốn kém tiền bạc, thời gian mà vẫn không hoàn tất được thủ tục.

Khi cán bộ, công chức, viên chức không vững chuyên môn, không vì quyền lợi của người dân, thì chắc chắn những vụ việc phức tạp sẽ ngày càng nhiều, sự bức xúc của công dân cũng ngày một tăng.

Trong khi đó, việc kiểm tra, giám sát của tập thể, của cấp trên lại thiếu kiên quyết, thậm chí dung túng, bao che cho cán bộ sai phạm. Hơn thế, cá nhân vì quyền lợi mà làm trái, tập thể, cấp lãnh đạo cũng vì quyền lợi mà nể nang, né tránh, xử lý không đến đầu đến đũa...

Rõ nhất là những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính. Dù đã được công khai, nhưng chưa phải người dân nào cũng nắm rõ. Hơn nữa, quá trình thực hiện nhiều khi phát sinh những vướng mắc, nên rất cần cán bộ thực thi nhiệm vụ hướng dẫn thấu đáo, tận tình.

Thay vì đổ lỗi cho cơ chế, nếu những người thực thi công vụ có tâm, có tinh thần trách nhiệm với công việc, thì chắc chắn những vướng mắc - dù là phức tạp đến mấy, cũng sẽ được tháo gỡ.

Để tháo gỡ những vướng mắc vừa nêu, đòi hỏi sự vào cuộc kiên quyết, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, phải loại bỏ những cán bộ, công chức, viên chức vì quyền lợi của cá nhân mà bất chấp các quy định của pháp luật, coi thường kỷ cương.

Có như vậy, những việc liên quan đến dân mới được thông suốt, hiệu quả, người dân mới tin vào sự trong sạch của bộ máy công quyền. Hy vọng, sự ra đời của Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá mới trong mối quan hệ giữa “công bộc” với người dân và doanh nghiệp.

Yến Nhi