Mao Trạch Đông đã nói ra nguyên do: “Chúng ta có phi công của mình, tại sao còn ngồi máy bay của người nước ngoài? Tôi nhất định phải đi trên chiếc máy bay do người Trung Quốc tự lái”.