Sau 5 năm đi vào hoạt động, lực lượng 141 đã có những đóng góp quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, qua đó càng khẳng định về chủ trương đúng đắn của CATP Hà Nội khi cho ra đời lực lượng mũi nhọn trấn áp tội phạm đường phố này.