Tính đến hết tháng 9 năm 2016, xuất khẩu của Việt Nam đạt 128,58 tỷ USD và nhập khẩu đạt 124,86 tỷ USD. Xuất siêu đạt 3,72 tỷ USD, tiến sát ngưỡng 4 tỷ USD.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết đến hết tháng 9/2016, kim ngạch xuất nhập khẩu cả cả nước đạt 253,44 tỷ USD, tăng 3,9% tương ứng tăng gần 9,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 9/2016 đạt gần 163,75 tỷ USD, tăng 5,5% tương ứng tăng hơn 8,47 tỷ USD so với 9 tháng năm 2015 và chiếm 64,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 9/2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 1,16 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 thặng dư gần 3,72 tỷ USD.

Tính đến hết tháng 9/2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 128,58 tỷ USD, tăng 7% tương ứng tăng gần 8,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Xuat sieu 9 thang nam 2016 dat 3,72 ty USD - Anh 1

Tổng cục Hải quan cho biết trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nửa cuối tháng 9/2016 đạt gần 5,98 tỷ USD, tăng 19,9% tương ứng tăng 993 triệu USD so với nửa đầu tháng 9/2016. Qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng năm 2016 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 89,93 tỷ USD, tăng 9,8% tương ứng tăng hơn 8,04 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 69,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tính đến hết tháng 9/2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 124,86 tỷ USD, tăng nhẹ 0,9% (tương ứng tăng hơn 1,07 USD) so với cùng kỳ năm 2015

Xuat sieu 9 thang nam 2016 dat 3,72 ty USD - Anh 2

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 9 đạt hơn 4,41 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3%% tương ứng giảm 15 triệu USD so với kỳ 1 tháng 9/2016, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 9/2016 đạt gần 73,82 tỷ USD, tăng nhẹ 0,6% tương ứng tăng 427 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 59,1% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.