Trong 11 tháng năm 2016, so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU tăng trưởng trong hầu hết các tháng ngoại trừ tháng 1 và tháng 5.

Xuat khau tom sang EU du kien tang 7,5% nam 2016 - Anh 1

Xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 11/2016 đạt 50,5 triệu USD; tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế tới tháng 11 năm nay, xuất khẩu sang thị trường này đạt trên 548 triệu USD; tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2015.

EU vẫn là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ 2 của Việt Nam sau Mỹ, chiếm tỷ trọng 19% trong tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường.

Tôm chân trắng được thị trường EU ưu chuộng vì có giá hợp lý. Chín tháng đầu năm nay, tôm chân trắng chiếm 72% tổng giá trị tôm Việt Nam xuất khẩu sang EU, tôm sú chiếm 18% và tôm biển chiếm 10%. Trong giai đoạn này, xuất khẩu tôm chân trắng Việt Nam sang EU đạt 309,4 triệu USD; tôm sú và tôm biển lần lượt là 77,4 triệu USD và 44,2 triệu USD.

Anh, Hà Lan và Đức là 3 thị trường nhập khẩu chính tôm Việt Nam trong khối EU. Tính tới tháng 11 năm nay, xuất khẩu sang Anh và Hà Lan tăng lần lượt 4,3% và 34,7% trong khi xuất khẩu sang Đức giảm 3,2%.

Mai Trinh