Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã ra mắt trang thông tin điện tử về công tác xuất khẩu lao động tại địa chỉ http://www.dolab.gov.vn.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước Nguyễn Ngọc Quỳnh, đây sẽ là cầu nối hữu hiệu giúp cho việc giao lưu trực tuyến giữa các cơ quan quản lý, tuyển dụng với người lao động đang làm việc tại nước ngoài và cả những lao động đang có nhu cầu; góp phần đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, hạn chế rủi ro, tiêu cực trong hoạt động này. Trang điện tử có các kênh thông tin dành cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động, cho Sở Lao động - Thương binh – Xã hội các tỉnh cùng nhiều dịch vụ thông tin hữu hiệu cho người lao động như: văn bản về xuất khẩu lao động; quy trình, thủ tục; danh sách doanh nghiệp xuất khẩu lao động… Nhiều thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và các nước trong khu vực Trung Đông … đã được giới thiệu trên trang thông tin điện tử này.