Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 11 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 11/2016, kinh ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11/2016 ước đạt 2,69 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2016 đạt 29,1 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu gạo giảm 25% về sản lượng. Ảnh: Internet

Đối với các mặt hàng nông sản chính ước đạt 13,7 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, xuất khẩu gạo trong tháng 11 ước đạt 353 nghìn tấn, đạt 156 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4,54 triệu tấn và 2 tỷ USD, giảm 25% về khối lượng và giảm 20,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 với 36% thị phần. Tiếp theo là Gana với 11,5% thị phần.

Thuận Phong