Số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan cho biết trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 10 tháng năm 2014 chiếm 61,1%, cao nhất từ trước đến nay, trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cụ thể, doanh nghiệp FDI xuất khẩu 76,85 tỉ USD trong 124 tỉ USD xuất khẩu của cả VN. Những mặt hàng xuất khẩu có mức đóng góp chính của FDI là máy tính và linh kiện, điện thoại và linh kiện, dệt may, máy móc và thiết bị…

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp FDI nhập khẩu 68,77 tỉ USD, tăng 10,8% và chiếm 56,6% tổng trị giá nhập khẩu của VN. Như vậy, doanh nghiệp khu vực nước ngoài đạt thặng dư khoảng 8 tỉ USD trong 10 tháng, trong khi tính chung cả nước xuất siêu 2,36 tỉ USD.

N.Trần Tâm