TTO - Trung tâm thông tin Bộ Công thương cho biết một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thuộc khu vực phía Nam vừa tìm được thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc mặt hàng mới là cỏ năn tượng.