Theo Bộ GD-ĐT, một số cơ sở giáo dục lợi dụng việc thu tiền học thêm hoặc dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh và thông qua các hình thức thu góp khác để hỗ trỡ các hội đồng coi thi gây bức xúc cho học sinh, gia đình học sinh và xã hội.

Ngày 24/5, Bộ GD-ĐT có văn bản gửi GĐ các sở GD-ĐT tỉnh thành phố chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngày 9/5/2013, Bộ GD-ĐT đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo nghiêm cấm việc lợi dụng kỳ thi để vận động thu góp, bắt ép học sinh học thêm trái với quy định.

Hình ảnh tiêu cực ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 tại Trường THPT DL Đồi Ngô được học sinh dùng thiết bị ghi hình ghi lại.

Tuy nhiên, hiện nay một số cơ sở giáo dục vẫn vi phạm các quy định về dạy thêm học thêm. Mặt khác, một số nơi lợi dụng việc thu tiền học thêm hoặc dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh và thông qua các hình thức thu góp khác để hỗ trợ các hội đồng coi thi gây bức xúc cho học sinh, gia đình học sinh và xã hội.

Bộ GD-ĐT yêu cầu GĐ sở GD-ĐT kiểm tra để ngăn chặn ngay và xử lý nghiêm khắc các vi phạm nói trên, các cơ sở giáo dục đã thu góp trái quy định dưới bất kỳ hình thức nào đều phải trả lại học sinh và gia đình học sinh.

Nhận công văn, GĐ sở GD-ĐT triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30/5/2013.

Cùng ngày, Bộ GD-ĐT có công văn hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi cụ thể “các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trỡ khác” được chỉ rõ là các thiết bị “không có loa và tai nghe”, “không có màn hình hiển thị hình ảnh”, “không có bộ phận chức năng truyền thông tin (Bluetooth, wifi).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, giám thị báo cáo lãnh đạo Hội đồng coi thi để xem xét, xác minh. Các Hội đồng coi thi không yêu cầu thí sinh phải đăng kí khi mang các thiết bị trên vào phòng thi.

Trước đó, VietNamNet nhận thông tin Trường THPT DL Đồi Ngô (huyện Lục Nam, Bắc Giang) phát yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phát cam kết không quay clip cho học sinh khối 12 và thu tiền của học sinh để “hỗ trợ thi tốt nghiệp”.

Chiều 26/5, trao đổi với PV GĐ Sở GD-ĐT Bắc Giang Nguyễn Đức Hiền cho hay sở này đã đi kiểm tra thông tin và “nhà trường chỉ thực hiện kí cam kết học sinh mang máy có chức năng ghi âm ghi hình không có chức năng phát vào phòng thi. Sau khi nhận công văn của Bộ việc này sẽ dừng lại”.

Văn Chung