Nguồn gốc của tin đồn này được cho là xuất phát từ "lời hứa" của ngài Takeo Fukui, Chủ tịch Công ty Honda Motor. Xem tiếp