Đêm 24/5, đàn voi khoảng 10 con di chuyển từ hướng Ia HLeo (Đắk Lắk) qua huyện Chư Sê (Gia Lai) đã ...