(HNM) - Bây giờ, khán giả nhí không khó gặp nghệ sỹ trẻ Xuân Bắc. Thông qua một hộp thư thoại, anh Xuân Bắc sẽ “túc trực” kể chuyện vui, chuyện cổ tích... Hàng trăm câu chuyện Xuân Bắc thuộc “nằm lòng” sẵn sàng phục vụ các “thượng đế” nhí.