Bệnh cúm là bệnh về đường hô hấp nhưng có ảnh hưởng đến toàn thân. Không như cảm lạnh, bệnh cúm nguy hiểm hơn nhiều và có thể nguy hiểm đến tính mạng của một số đối tượng có nguy cơ cao.

Xem video:

Theo VTC 14