Bạn đọc Hoàng Đức Kiên ở phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninhhỏi:Theo tôi được biết, Chính phủ mới ban hành quy định xử phạt vi phạm về vệ sinh thú y đối với giết mổ động vật nhỏ lẻ; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nhỏ lẻ. Cụ thể quy định này như thế nào, đề nghị BáoQuân đội nhân dângiải đáp giúp tôi.

Trả lời: Ngày 31-7, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-9-2017. Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 21, Mục 3, Chương II của nghị định, cụ thể như sau:

Vi phạm về vệ sinh thú y đối với giết mổ động vật nhỏ lẻ; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nhỏ lẻ:

Thứ nhất, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi người trực tiếp tham gia giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật không bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe và vệ sinh thú y trong quá trình thực hiện.

Thứ hai, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi trang thiết bị, dụng cụ, nước sử dụng không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

QĐND