Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành thanh tra đối với 136 cơ sở trong quý III.

Qua thanh tra, phát hiện vi phạm 44 cơ sở, số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 1,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 135 triệu đồng đối với 1 đề tài KH&CN do vi phạm một số nội dung về tài chính - kế toán.

Tiếp nhận 1.119 đơn (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2015). Qua phân loại, đã giải quyết được 776 đơn thuộc thẩm quyền. Số đơn còn lại đang được Bộ KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục xem xét, xử lý (do bên khiếu nại đề nghị cung cấp thêm chứng cứ, tài liệu bổ sung hoặc đề nghị sửa nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu trong quá trình giải quyết khiếu nại…).

Lê Nguyên