(LĐO) - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt Nhà máy cồn rượu thuộc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi 150 triệu đồng do xả nước thải gây ô nhiễm trên sông Trà Khúc.

Ngoài ra UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng ra Quyết định truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của Nhà máy cồn rượu với số tiền trên 278 triệu đồng. Lý do truy thu là từ tháng 5/2009 đến ngày 4/4/2010, Nhà máy cồn rượu Quảng Ngãi xả thải hơn 20.500 m3 nước thải ra sông Trà Khúc chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương huyện Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, hơn một tháng đã qua kể từ ngày 13/8, công ty này vẫn chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đến ngày 13/11/2010, nếu Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi vẫn không hỗ trợ thiệt hại cho người dân thì các đơn vị liên quan sẽ giúp người dân khởi kiện Công ty này. N.D (TH)