Ngày 17-1, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh. Số tiền phạt là 47,5 triệu đồng.

Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh đóng trên địa bàn xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh chuyên sản xuất giấy vàng mã và bột giấy. Từ khi xây dựng, HTX này không vận hành thường xuyên và khi vận hành các công trình xử lý môi trường thì không đúng quy trình đã cam kết trong bản cam kết bảo vệ môi trường. Ngoài ra, hợp tác xã còn xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải từ 10 lần trở lên, đổ thẳng ra sông Âm, gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Ngoài quyết định xử phạt nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động đối với khâu ngâm ủ bột giấy và xeo giấy của Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh. Đồng thời yêu cầu hợp tác xã phải đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.

PV