(Dân Việt) - Chiều 24.3, Quốc hội đã thảo luận về Dự án Luật Kiểm toán độc lập.

Đại biểu Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) đề nghị ban soạn thảo cần quy định cụ thể tính pháp lý của số liệu thông tin từ kết quả kiểm toán độc lập và có chế tài cụ thể trong trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, doanh nghiệp được kiểm toán cung cấp số liệu kiểm toán sai sự thật. Đại biểu Đặng Văn Xướng (Long An) cho rằng, nếu xét trên cơ sở điều kiện thực tế ở Việt Nam, việc cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên chưa nên giao cho các hội nghề nghiệp mà vẫn nên quy định giao cho Bộ Tài chính là hợp lý. Tính pháp lý của số liệu kiểm toán cần được quy định cụ thể hơn (Ảnh minh họa) Tuy nhiên, để tránh trường hợp quy định này mặc nhiên trở thành một thứ "giấy phép con", gây phiền hà cho doanh nghiệp, ông Xướng cũng đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề. Cũng đồng tình với quan điểm tạm thời quy định thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán cho Bộ Tài chính, nhưng đại biểu Nguyễn Đăng Trừng (TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, đến thời điểm nào đó, khi các tổ chức nghề nghiệp kiểm toán đủ năng lực, cần chuyển giao thẩm quyền này cho hội. Kết thúc phần thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết sẽ tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung sửa đổi để dự thảo Luật Kiểm toán độc lập đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất. Phương Hà