SGTT.VN - Ngày 10.4, bộ Y tế đã yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Benta-agonist trong chăn nuôi.

Theo đó, bộ này đề nghị các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động giám sát nguy cơ sử dụng chất Beta-agonist; xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, sử dụng chất Beta-gonist và công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Y tế cũng đề nghị lãnh đạo địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để tránh tình trạng tâm lý hoang mang, tẩy chay sản phẩm có chất lượng, làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thịt.