Đại diện Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho biết, trong tháng 8, hơn 1.000 phương tiện vi phạm đã bị phát hiện và xử lý thông qua dữ liệu giám sát hành trình.

Trong 1.000 phương tiện bị xử lý, có hơn 400 phương tiện bị thu hồi phù hiệu và đình chỉ khai thác tuyến 1 tháng, 4 đơn bị bị thu hồi giấy phép kinh doanh và hơn 600 phương tiện bị từ chối cấp phù hiệu.

Tổng cục Đường bộ cũng đề nghị các Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các phương tiện cập nhật thông tin còn thiếu về trọng tải và loại hình kinh doanh lên hệ thống quản lý.