(ANTĐ) - Hỏi: Hộ liền kề với gia đình tôi chưa được cấp “sổ đỏ” và chưa được cấp phép xây dựng. Nhưng họ vẫn tổ chức xây dựng nhà ở lấn chiếm ngõ đi chung, chúng tôi có ý kiến nhưng họ không những không tiếp thu mà còn có ý thách thức gia đình tôi đi mà kiện tụng. Tôi rất bức xúc về việc xây dựng không phép này. Tôi xin hỏi việc xử lý những nhà xây dựng “không phép” được quy định như thế nào? -

Trả lời: Nghị định số 180/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị do Chính phủ ban hành năm 2007 thì những công trình xây dựng theo quy định phải có giấy phép xây dựng, nếu không phải bị xử lý như sau: a) Lập biên bản ngừng thi công xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị; b) Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công xây dựng phải bị đình chỉ thi công xây dựng, buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị; đồng thời, áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến xây dựng công trình; cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng; c) Cưỡng chế phá dỡ nếu chủ đầu tư không thực hiện quyết định đình chỉ thi công xây dựng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí lập phương án phá dỡ (nếu có) và chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ. Đối với những công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng nhưng đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng theo quy định thì xử lý như sau: a) Những công trình xây dựng phải bị lập biên bản ngừng thi công xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng gồm: Công trình xây dựng phù hợp vị trí quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng trên đất ở có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, phù hợp quy hoạch xây dựng; xây dựng mới trên nền nhà cũ hoặc cải tạo nhà đang ở phù hợp quy hoạch xây dựng; công trình xây dựng trên đất có đủ điều kiện về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; b) Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công xây dựng, công trình phải bị đình chỉ thi công xây dựng, buộc xin cấp giấy phép xây dựng, đồng thời áp dụng các biện pháp quy định tại điểm b, khoản 1 nêu trên. Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng, chủ đầu tư không xuất trình giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ; c) Sau khi được cấp giấy phép xây dựng, nếu công trình đã xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải tự phá dỡ phần sai nội dung giấy phép xây dựng. Sau khi tự phá dỡ công trình sai nội dung giấy phép xây dựng, chủ đầu tư mới được tiếp tục thi công xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định tại Nghị định 180/2007/NĐ-CP và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ; d) Trường hợp chủ đầu tư bị từ chối cấp giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng sau thời hạn quy định tại điểm b, khoản 2 nêu trên thì chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình vi phạm, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ. (Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)