(TNO) Ngày 26.5, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Phan Rang - Tháp Chàm nhũng nhiễu dân.

Ông Trần Xuân Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã có văn bản giao UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với những cán bộ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP, vì giải quyết hồ sơ trễ hẹn, kéo dài thời gian theo quy định...

Trước đó, Sở Nội vụ Ninh Thuận tiến hành kiểm tra đột xuất về việc giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, phát hiện cơ quan này chưa niêm yết công khai đầy đủ các thành phần hồ sơ cần phải nộp.

Cũng theo kết quả kiểm tra, đa số các hồ sơ khi tiếp nhận không ghi ngày, tháng, năm vào mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ); không thực hiện đúng quy trình luân chuyển hồ sơ theo quy định (Văn phòng có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND xã, phường để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả niêm yết) mà yêu cầu người sử dụng đất phải có trách nhiệm thực hiện việc xin ý kiến xác nhận của địa phương trước khi nộp hồ sơ…

Kiểm tra ngẫu nhiên 160 hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ của hai năm 2011 và 2012, Sở Nội vụ Ninh Thuận phát hiện 64 hồ sơ giải quyết không đúng thời hạn. Có trường hợp trễ hẹn hơn 5 tháng.

Theo ông Kiều Văn Bê, Giám đốc Sở Nội vụ Ninh Thuận, chính vì những lý do trên đã làm khó người dân khi đi đăng ký cấp giấy CNQSDĐ và đã xuất hiện một số "cò mồi" trong lĩnh vực này.

Thiện Nhân