Cho phép Chủ tịch UBND cấp TP, quận, huyện, được ủy quyền trong tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại lần thứ nhất, vì do đặc thù TP số lượng tiếp công dân và đơn thư quá nhiều