Xét đề nghị của Sở Xây dựng TPHCM về tình hình một số công ty kinh doanh bất động sản huy động vốn của khách hàng vi phạm Luật Nhà ở, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa có ý kiến chỉ đạo giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan và Thanh tra TP cùng các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trước ngày 10-12.