Ngày 25.6, 300 trường hợp cán bộ, học sinh, sinh viên ở tỉnh Quảng Ngãi vi phạm luật giao thông đã được thông báo đến cơ quan chủ quản, trường học, nêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng để xử lý nghiêm theo quy định. Đây là số người vi phạm luật giao thông bị lực lượng CSGT Công an tỉnh phát hiện trong 6 tháng qua.